Skip to main content

Table 12 Top-100 spectrum features for Fish larvae data set

From: Efficient alignment-free DNA barcode analytics

rank feature rank feature rank feature rank feature
1 CGCAATCCTC 26 CCAGTCAATG 51 AATAAAGGAT 76 AGTGGATCAT
2 GCAATCCTCT 27 CCCATGTGGA 52 AATAAATAAC 77 AGTTACAACT
3 GCGCAATCCT 28 CCCCATGTGG 53 AATAACCCCC 78 ATAAACAGAA
4 ATCAACGAAC 29 CCCCCATGTG 54 AATGACCCTA 79 ATAAAGGATT
5 CGCAATCCCC 30 CCCCGTGCAG 55 AATTGATCTC 80 ATAAATAACC
6 GATCAACGAA 31 CTCCCCGTGC 56 ACAACTCTAA 81 ATAACCCCCA
7 GCAATCCCCT 32 TCCAGTCAAT 57 ACAAGATGGA 82 ATCAACGGAC
8 GCGCAATCCC 33 TCCCCGTGCA 58 ACACTAAAGT 83 ATCATGTCAA
9 TCAACGAACC 34 TGACCAAAAA 59 ACAGCTGAGA 84 ATCCTCTTTT
10 ACCCTAGGGA 35 AAAAGATCCG 60 ACCCACCCTG 85 ATCGACGAGG
11 AGTTACCCTA 36 AAACAGAATT 61 ACCCCTCCTA 86 ATCTCCCCGT
12 CCCTAGGGAT 37 AAAGATCCGG 62 ACCCTGATGT 87 ATGACCCTAA
13 CCTAGGGATA 38 AAAGGATTGA 63 ACCTAGTTAC 88 ATGGAACCCA
14 CGATCAACGA 39 AAAGTGGATC 64 ACGGACCTAG 89 ATGTCAATGA
15 GTTACCCTAG 40 AAATAAAGGA 65 ACTAAAGTGG 90 ATGTGGAATG
16 TACCCTAGGG 41 AAATAACCCC 66 ACTCTAATAA 91 ATTGAACAAG
17 TTACCCTAGG 42 AACAAGATGG 67 AGAAGCGGGG 92 ATTGATCTCC
18 TCTGACCAAT 43 AACCCACCCT 68 AGACACTAAA 93 CAACGGACCT
19 TTTCAAGTCA 44 AACGGACCTA 69 AGAGTCCATA 94 CAACTCTAAT
20 CTGACCAAAA 45 AACTCTAATA 70 AGAGTTACAA 95 CAAGATGGAA
21 TCTGACCAAA 46 AAGATGGAAC 71 AGATGGAACC 96 CAATCCCCTC
22 AAACTAAGAG 47 AAGCGGGGAT 72 AGCGGGGATT 97 CAATCCTCTT
23 AACCCCCATG 48 AAGGATTGAA 73 AGCTGAGAGT 98 CAATGACCCT
24 ACCCCCATGT 49 AAGTGGATCA 74 AGGATTGAAC 99 CACCCCTCCT
25 CAGTCAATGA 50 AATAAACAGA 75 AGTCCATATC 100 CACCCTGATG