Skip to main content

Table 2 KPCLDA cross-validation results

From: An application of kernel methods to variety identification based on SSR markers genetic fingerprinting

KPCLDA N = 2 N = 3 N = 4 N = 5 N = 6 N = 7 N = 8
tobType        
FS 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FS, α = 0 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
MIFS 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
mRMR 0.16 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
landRace        
FS 0.40 0.19 0.11 0.08 0.03 0.02 0.03
FS, α = 0 0.43 0.18 0.10 0.08 0.05 0.03 0.04
MIFS 0.36 0.19 0.16 0.14 0.09 0.04 0.03
mRMR 0.36 0.19 0.11 0.07 0.06 0.06 0.04
geoVar        
FS 0.35 0.25 0.24 0.22 0.14 0.21 0.15
FS, α = 0 0.37 0.29 0.31 0.28 0.19 0.18 0.15
MIFS 0.33 0.31 0.26 0.19 0.19 0.26 0.15
mRMR 0.35 0.24 0.22 0.13 0.20 0.18 0.21
ORvar        
FS 0.14 0.13 0.08 0.09 0.06 0.07 0.03
FS, α = 0 0.29 0.16 0.17 0.11 0.14 0.12 0.08
MIFS 0.19 0.12 0.11 0.14 0.11 0.18 0.09
mRMR 0.26 0.13 0.09 0.13 0.09 0.06 0.07