Skip to main content

Table 2 KPCLDA cross-validation results

From: An application of kernel methods to variety identification based on SSR markers genetic fingerprinting

KPCLDA

N = 2

N = 3

N = 4

N = 5

N = 6

N = 7

N = 8

tobType

       

FS

0.02

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FS, α = 0

0.02

0.02

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

MIFS

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

mRMR

0.16

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

landRace

       

FS

0.40

0.19

0.11

0.08

0.03

0.02

0.03

FS, α = 0

0.43

0.18

0.10

0.08

0.05

0.03

0.04

MIFS

0.36

0.19

0.16

0.14

0.09

0.04

0.03

mRMR

0.36

0.19

0.11

0.07

0.06

0.06

0.04

geoVar

       

FS

0.35

0.25

0.24

0.22

0.14

0.21

0.15

FS, α = 0

0.37

0.29

0.31

0.28

0.19

0.18

0.15

MIFS

0.33

0.31

0.26

0.19

0.19

0.26

0.15

mRMR

0.35

0.24

0.22

0.13

0.20

0.18

0.21

ORvar

       

FS

0.14

0.13

0.08

0.09

0.06

0.07

0.03

FS, α = 0

0.29

0.16

0.17

0.11

0.14

0.12

0.08

MIFS

0.19

0.12

0.11

0.14

0.11

0.18

0.09

mRMR

0.26

0.13

0.09

0.13

0.09

0.06

0.07