Skip to main content

Table 5 Results of refinement on calmodulin-like proteins(set 2) across 4 algorithms.

From: An enhanced partial order curve comparison algorithm and its application to analyzing protein folding trajectories

  Before EPO refinement After EPO refinement
  NCORE RMSD NCORE RMSD
CE-MC 62 5.85 Å 77 4.77 Å
Multiprot 56 1.93 Å 60 1.90 Å
MAMMOTH 15 0.94 Å 17 0.85 Å
POSA 65 2.67 Å 68 2.34 Å