Skip to main content

Table 3 KLDA cross-validation results

From: An application of kernel methods to variety identification based on SSR markers genetic fingerprinting

KLDA N = 2 N = 3 N = 4 N = 5 N = 6 N = 7 N = 8
tobType        
FS 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
FS, α = 0 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01
MIFS 0.09 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02
mRMR 0.23 0.19 0.06 0.08 0.04 0.02 0.04
landRace        
FS 0.36 0.16 0.06 0.03 0.02 0.00 0.00
FS, α = 0 0.40 0.16 0.07 0.04 0.03 0.01 0.01
MIFS 0.35 0.13 0.11 0.09 0.04 0.02 0.01
mRMR 0.36 0.13 0.11 0.05 0.02 0.02 0.01
geoVar        
FS 0.36 0.20 0.23 0.18 0.15 0.17 0.16
FS, α = 0 0.35 0.33 0.31 0.20 0.16 0.14 0.18
MIFS 0.36 0.26 0.25 0.21 0.20 0.22 0.17
mRMR 0.31 0.28 0.25 0.14 0.17 0.16 0.16
ORvar        
FS 0.15 0.12 0.09 0.09 0.05 0.05 0.03
FS, α = 0 0.27 0.14 0.11 0.13 0.11 0.07 0.10
MIFS 0.19 0.12 0.14 0.12 0.11 0.14 0.06
mRMR 0.24 0.10 0.08 0.09 0.07 0.08 0.07