Skip to main content

Table 2 Top 10 significant peptides for a Satterthwaite corrected T-Test comparing normal samples to cancer samples

From: Statistical methods for analyzing immunosignatures

Variable ID Peptide Sequence T-Value Degrees Of
Freedom
P-Value
V2833 HFRKWHKRRWKHHKKWKGSC -6.51 132.4 1.4372E-09
V3113 HRFKWHWKHRFHHFHRFGSC -6.29 144.41 3.5843E-09
V6772 QKFKHQQGSFKLPWLSMGSC -6.29 144.84 3.5843E-09
V9732 WRRSTPVGPWTWFGKFLGSC -6.12 146.1 8.1933E-09
V7196 RFGRPQHQHDFRRHAIYGSC -6.06 146.8 1.1046E-08
V6978 QSHMTLAPGIRRYKKFNGSC -6.06 146.32 1.1046E-08
V7387 RMGFGLYERLWGKTNHYGSC -6.01 134.26 1.6532E-08
V9561 WKWKRHWKWPHRRKHFFGSC -5.95 144.49 1.9475E-08
V6987 QSIGLGYSAFMPKWPFRGSC -5.93 140.13 2.2543E-08
V3249 HWKRHHRPKHKHHRHKHGSC -5.9 145.4 2.4586E-08