Skip to main content

Table 4 Results of refinement on calcium-binding proteins(Set 1) across 4 algorithms.

From: An enhanced partial order curve comparison algorithm and its application to analyzing protein folding trajectories

  Before EPO refinement After EPO refinement
  NCORE RMSD NCORE RMSD
CE-MC 57 3.02 Å 63 2.80 Å
Multiprot 48 1.66 Å 52 1.56 Å
MAMMOTH 14 1.01 Å 15 1.09 Å
POSA 56 2.82 Å 59 2.78 Å